མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་།

 

གནས་བབ།  ནང་དོན་ཡོངས། >> སྐབས་དོན།

འཚོལ་ཞིབ་ནང་དོན། -->>> གཙོ་ཚིག

རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར་གྱི་སྦྱོར་སྡེའི་ཞིབ་བཤེར་དང་ཟབ་སྦྱོང་ཚོགས་འདུ། [ 2014-01-17 ཀློག་གྲངས།1629 ]
ཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་གི་གཟེ་ཆང་གཙོ་བྱས་སྨན་ཆང་རིགས་བདུན་ལ་ཆེད་མཁས་བའི་བདེན་དཔང་ཐོབ་པ། [ 2013-11-25 ཀློག་གྲངས།2186 ]
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་གི་རེག་དུག་སྲེག་སྨན་འདུལ་སྦྱོང་གི་ལག་ལེན་ལ་ཆེད་མཁས་བའི་བདེན་དཔང་ཐོབ་པ། [ 2013-11-25 ཀློག་གྲངས།2067 ]
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཆེད་མཁས་འོ་ཚོགས་ཆེན་ལ2013ལོའི་ཧི་ལང་ཧི་ལེ་ཚན་རྩལ་བྱ་དགའ་ཐོབ། [ 2013-10-31 ཀློག་གྲངས།2082 ]
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་དུ་ལིང་ཏོག་མིག་ནད་སྨན་བཅོས་ཀྱི་བྱ་འགུལ་སྤེལ། [ 2013-09-12 ཀློག་གྲངས།2667 ]
ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དུས་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་ཨུ་ཡོན་ཚོགས་པ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་བའི་ཚོགས་འདུ་མཚོ་སྔོན་ཧོར་གྲོང་དུ་བསྡུས། [ 2013-08-12 ཀློག་གྲངས།2309 ]
ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་སྐབས་གསུམ་པའི་རྒྱུན་ལས་ཚོགས་པ་བརྗེ་སྤོར་དང་༢༠༡༣ལོའི་རིག་གཞུང་དཔྱད་བསྡུར་ཚོགས་འདུའི་རྩོ་སྡུད་བརྡ་ཐོ། [ 2013-07-15 ཀློག་གྲངས།2157 ]
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་གིས་ ༼ རྒྱལ་གཅེས་འཕྲོད་བསྟེན་ཉིན་མོར་ ༽ ཁྱབ་བསྒྲགས་གསོ་བཅོས་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ། [ 2013-04-13 ཀློག་གྲངས།2231 ]
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་ལ་ཞིང་ཆེན་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱལ་གཅེས་འཕྲོད་བསྟེན་སྔོན་ཐོན་སྡེ་ཁག་གི་གཟེངས་རྟགས་བསྩལ། [ 2013-04-03 ཀློག་གྲངས།2300 ]
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཀུན་བཏུས་ཀྱི་གཙོ་སྒྲིག་པའི་གཏམ། [ 2012-12-19 ཀློག་གྲངས།1765 ]
བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་ཀུན་བཏུས་ཚན་ཞིབ་གྲུབ་འབྲས་གདེང་འཇོག་ཚོགས་འདུ་ཟི་ལིང་དུ་བསྡུས་པ། [ 2012-12-21 ཀློག་གྲངས།2120 ]
སྐབས་གསུམ་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་ལུགས་གསོ་རིག་མཐོ་རིམ་ཟབ་སྦྱོང་འཛིན་གྲྭ་དབུ་ཚུགས་མཛད་སྒོ། [ 2012-11-23 ཀློག་གྲངས།1796 ]
རྒྱལ་སྤྱིའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ། ས་གནས་དང་འཛམ་གླིང་གནས་བབས་ཁྲོད་ཀྱི་ནད་ཐོག་ལག་ལེན་ཞིབ་འཇུག [ 2012-10-19 ཀློག་གྲངས།1868 ]
མ་བུ་བདེ་སྲུང་བྱ་བའི་སྤྱི་སྡོམ་དང་ཇུས་འགོད་བགྲོ་གླེང་གྲོས་ཚོགས་བསྡུས་པ། [ 2012-10-11 ཀློག་གྲངས།1874 ]
བོད་ལྗོངས་སྤོ་བོ་རྫོང་དུ༠དབྱིབས་ཀྱི་ཁ་ཚའི་ནད་ཡམས་ཐོན་པ། [ 2012-09-24 ཀློག་གྲངས།1614 ]

སྤྱིའི་རྩོམ་ 96 ཡོད། ད་ནི་ངོས 1/7 ཡིན། ངོས་རེར་རྩོམ 15 ཡོད། [ འོག་ངོས། ]   

༄༅།། པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག

 E-Mail:webmaster@arura.com.cn                                Tel:0971-8201019