མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་།

 

གནས་བབ།  ནང་དོན་ཡོངས། >> ཆེད་དོན།

འཚོལ་ཞིབ་ནང་དོན། -->>> གཙོ་ཚིག

ཏང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་ཀྲུའུ་ཞི་ཚོགས་པས་གྲོས་ཚོགས་ཐེངས་དང་པོ་བསྡུས་པ། [ 2012-11-08 ཀློག་གྲངས།1640 ]
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་དངོས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཙོ་གནད་མི་རིགས་གསོ་རིག་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་ཁུངས་སུ་བདམས། [ 2011-05-14 ཀློག་གྲངས།2417 ]
མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་(ཕེན་ཨན། དཔའ་ལུང་།)གྱི་སྨན་བཅོས་བདེ་སྲུང་མ་ལག་ངེད་སྨན་ཁང་དུ་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། [ 2011-05-14 ཀློག་གྲངས།2458 ]
མཚོ་ནུབ་ཁུལ་(བུའོ་ལན)གྱི་སྨན་བཅོས་བདེ་སྲུང་མ་ལག་ངེད་སྨན་ཁང་དུ་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། [ 2011-05-14 ཀློག་གྲངས།2418 ]
མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བདེ་སྲུང་མ་ལག་ངེད་སྨན་ཁང་དུ་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། [ 2011-05-14 ཀློག་གྲངས།2464 ]
ངེད་སྨན་ཁང་གིས་ཕྱི་ནད་ཚན་ཁག་གི་ཞག་སྡོད་ནད་པར་གྲོན་དངུལ་ཇེ་བདེར་གཏོང་གི་ཡོད། [ 2011-05-09 ཀློག་གྲངས།2457 ]
༄༅།། རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།4054 ]

སྤྱིའི་རྩོམ་ 7 ཡོད། ད་ནི་ངོས 1/1 ཡིན། ངོས་རེར་རྩོམ 15 ཡོད།   

༄༅།། པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག

 E-Mail:webmaster@arura.com.cn                                Tel:0971-8201019