མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་།

 

གནས་བབ།  ནང་དོན་ཡོངས། >> སྨན་སྦྱོར་བདུད་རྩི། >> སྨན་སྦྱོར་ལག་ལེན།

འཚོལ་ཞིབ་ནང་དོན། -->>> གཙོ་ཚིག

རཏྣ་བསམ་འཕེལ། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།1771 ]
རིན་ཆེན་གྲང་སྦྱོར། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།2109 ]
རིན་ཆེན་མང་སྦྱོར། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།2268 ]
མུ་ཏིག་ཉེར་ལྔ། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།2181 ]
བྱུར་དམར་ཉེར་ལྔ། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།2253 ]
བཙོ་བཀྲུ་ཟླ་ཤེལ། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།2165 ]
གཡུ་རྙིང་ཉེར་ལྔ། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།1609 ]
དབང་རིལ་ཉེར་ལྔ། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།1447 ]
བྱ་ཁྱུང་བཅུ་གསུམ། [ 2012-08-29 ཀློག་གྲངས།1481 ]

སྤྱིའི་རྩོམ་ 9 ཡོད། ད་ནི་ངོས 1/1 ཡིན། ངོས་རེར་རྩོམ 15 ཡོད།   

༄༅།། པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག

 E-Mail:webmaster@arura.com.cn                                Tel:0971-8201019