མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་།

 

གནས་བབ།  ནང་དོན་ཡོངས། >> ཚེ་རིག་གླིང་།

འཚོལ་ཞིབ་ནང་དོན། -->>> གཙོ་ཚིག

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བོད་སྨན་ཁང་ངོ་སྤྲོད་མདོར་བསྡུས། [ 2012-12-01 ཀློག་གྲངས།973 ]
མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་བོད་སྨན་ཁང་། [ 2012-09-24 ཀློག་གྲངས།1996 ]
བོད་ལྗོངས་སྨན་རྩིས་ཁང་། [ 2012-09-07 ཀློག་གྲངས།11637 ]

སྤྱིའི་རྩོམ་ 3 ཡོད། ད་ནི་ངོས 1/1 ཡིན། ངོས་རེར་རྩོམ 15 ཡོད།   

༄༅།། པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག

 E-Mail:webmaster@arura.com.cn                                Tel:0971-8201019