མཚོ་ནུབ་ཁུལ་(བུའོ་ལན)གྱི་སྨན་བཅོས་བདེ་སྲུང་མ་ལག་ངེད་སྨན་ཁང་དུ་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
དུས་ཚོད། 2011-05-14 8:36:13 ཀློག་གྲངས་ཐེངས།2418

མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་ཕེན་ཨན། དཔའ་ལུང་།གྱི་སྨན་བཅོས་བདེ་སྲུང་མ་ལག་ངེད་སྨན་ཁང་དུ་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།


རིགས་མཐུན་ནང་དོན།
  • མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གྱི་སྨན་བཅོས་བདེ་སྲུང་མ་ལག་ངེད་སྨན་ཁང་དུ་དངོས་སུ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད།
  • ངེད་སྨན་ཁང་གིས་ཕྱི་ནད་ཚན་ཁག་གི་ཞག་སྡོད་ནད་པར་གྲོན་དངུལ་ཇེ་བདེར་གཏོང་གི་ཡོད།
  • ༄༅།། རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།

  •  

    ༄༅།། པར་དབང་ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག་དྲ་བར་དབང་བས་ཕན་ཚུན་གྲོས་མོལ་དབང་བཅོལ་མ་བྱས་གོང་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་མི་ཆོག

     E-Mail:webmaster@arura.com.cn                                Tel:0971-8201019